حسابداری مالیاتی

/حسابداری مالیاتی
­

کلیات مالیات بر ارزش افزوده

تهیه کننده: مصطفی کوشافر در این فایل به تعریف مالیات بر ارزش افزوده ،اهداف، مزایا و معایب آن به همراه ضمائمی از قانون که بحث معافیت‌ها، جرائم‌، تشویق‌ها و معافیت‌ها مطرح شده و در نهایت نحوه حسابرسی آن بیان شده است. […]

توسط |دسامبر 2nd, 2013|حسابداری مالیاتی|0 نظر

سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور تحولی بنیادی در نظام اطلاعاتی فرآیند مالیات

نویسنده:دکتر جعفر باباجانی سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی می‌گردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان طرح مطالعه، طراحی وتدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگی‌های محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور ومبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی طراحی شده است. […]

توسط |دسامبر 2nd, 2013|حسابداری مالیاتی|0 نظر

ارزیابی فرایند اظهار تا وصول مالیات های مستقیم به منظور تعیین مبنای مناسب حسابداری برای شناسایی در آمد

چکیده از آنجا که درآمدهای مالیاتی هر کشور اصلی ترین منابع تامین مخارج دولت‌ها محسوب می‌گردد، لذا شناسایی به موقع وگزارشگری این قبیل درآمدها از اهمیت در خور ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. علاوه براین، شناسایی درآمدهای واقعی از جمله درآمدهای مالیاتی در هر دوره مالی وانعکاس دقیق آن در گزارش‌های مالی سالانه، جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی مالی دولت‌ها در تشریح چگونگی تامین منابع جهت پرداخت مخارج تلقی می‌گردد. نویسندگان: دکتر جعفر باباجانی / فرشید فریدونی […]

توسط |دسامبر 2nd, 2013|حسابداری مالیاتی|0 نظر

ارزیابی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان: دکتر مصطفی کوشافر ابوالفضل کوشافر علیرضا کوشافر روند تحول و توسعه نظام مالیات ستانی در كشورمان منجر به تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. در این راستا شناخت و توجه به حسابرسی این مالیات، موجب انجام رسیدگی‌های دقیق و صحیح توسط مأموران مالیاتی می‌شود و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و كاهش سوء استفاده‌های احتمالی مؤدیان مالیاتی را در پی خواهد داشت. […]

توسط |دسامبر 2nd, 2013|حسابداری مالیاتی|0 نظر