حسابداری دولتی

/حسابداری دولتی
­

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحد های انتفاعی ودولتی

نویسنده:دکتر جعفر بابا جانی چکیده : حسابداری واحد های غیر انتفاعی ودولتی با حسابداری واحد های انتفاعی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد.سازمان های دولتی وغیر انتفاعی دو دسته فعالیت شامل فعالیت های انتفاعی (از نوع بازرگانی ) وفعالیت های غیر انتفاعی (از نوع غیر بازرگانی )انجام می دهند.تفاوت های بنیادی موجود در حسابداری واحد [...]

توسط |فوریه 17th, 2014|حسابداری دولتی|0 نظر

ویژگی های حسابداری وگزارشگری مالی دولتی

نویسنده:دکتر جعفر بابا جانی مقدمه : بین نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولتی ونظام حسابداری وگزارشگری مالی واحد های انتفاعی تفاوت های اساسی وجود دارد.تفاوت های بنیادی موجود ناشی از محیط حاکم بر فعالیت های این دو نوع سازمان است.دولت وسازمان های غیر انتفاعی مستقل نظیر شهر داری ها دو دسته فعالیت کاملا متفاوت تحت عنوان، [...]

توسط |فوریه 17th, 2014|حسابداری دولتی|0 نظر

درباب چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

نویسنده:یوجی ایجیری مترجمان:دکتر جعفر بابا جانی-امیر پوریا نسب اگرچه مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشور های با نظام سیاسی مردم سالار از دیر باز جایگاه ویژه ای داشته است، اما توجه وتاکیدبرآن به عنوان مفهومی بنیادین در تدوین چارچوب مفهومی حسابداری، مرهون کاری نظری است که پروفسور ایجیری در مقاله ای با عنوان «در باب چارچوب [...]

توسط |فوریه 9th, 2014|حسابداری دولتی|0 نظر

نقش مسئولیت پاسخگویی درچارچوب نظری حسابداری دولتی

نویسنده:دکتر جعفر باباجانی حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگو وپاسخ خواه یا صحبان حق است.این چارچوب برپایه ارتباطی دو طرفه بنا شده است .بر اساس این ارتباط، پاسخ خواه حق دارد که بداند، همانطور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود.اغلب چارچوب های حسابداری [...]

توسط |فوریه 9th, 2014|حسابداری دولتی|0 نظر