about-us_min

درباره محاسبگران برنا

محاسبگران برنا متشکل از گروهی از افراد حرفه ای و دانشگاهی در امور مالی و مالیاتی می باشد که با هدف انتقال دانش خود به جامعه شکل گرفته که در کنار آن به اهداف مادی نیز توجه می شود. در واقع این شرکت به بازی برد برد در کسب و کار توجه داشته و به دنبال حداکثر کردن منافع کارفرمایان محترم و همچنین شناساندن ظرفیت های مغفول رشته های مالی در جامعه که باعث تحولات زیادی در دنیای تجارت در کشورهای پیشرفته شده است، می پردازد. در واقع تغییر نگاه فعالان اقتصادی از نگاه اجبار قانونی به نگاه استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری را وظیفه خود دانسته و در جهت شفافیت اطلاعات و همچنین پاسخگویی مناسب تر مدیران در قبال ذینفعان و جامعه تلاش می کند.

تیم ما

مصطفی کوشافر
مصطفی کوشافرمدیر عملیات وتوسعه منابع انسانی
 • دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران ومدرس دانشگاه
 • 9سال سابقه در امورحسابداری ،مالیاتی و سرمایه گذاری
مصطفی احمدی
مصطفی احمدیمدیر مالی
 • مدیر مالی
 • کارشناس ارشد حسابداری
 • 7 سال سابقه در امور حسابداری و بازرگانی 
سعید صالحی
سعید صالحیمدیر حسابرسی
 • کارشناس اقتصاد
 • 12سال سابقه در حسابرسی و15 سال سابقه در مدیریت مالی شرکت های مختلف
هاشم کمالی
هاشم کمالیمدیر اعتبارات بانکی
 • کارشناس ارشد حسابداری ومدرس دانشگاه
 • 10 سال سابقه در امور اعتبارسنجی و وام دهی
ابولفضل کوشافر
ابولفضل کوشافرمدیر فنی
 • کارشناس ارشد حسابداری ومدرس دانشگاه
 • 8سال سابقه در امور مالی ومالیاتی
مجید حیدری
مجید حیدریمدیر حسابداری مدیریت
 • کارشناس اقتصاد وحسابداری
 • 5سال سابقه در حسابرسی شرکت ها و3سال سابقه در مدیریت مالی و دارای مدارک حرفه ای از انگلستان در حسابداری مدیریت