چرا ما بهترینیم؟

محاسبگران برنا از استرتژی تمایز به همراه تقابل استفاده می‌کند، یعنی خدمات به صورت خاصی با دیگر شرکت‌ها متفاوت بوده و در آن به سه بعد مثلث بقا یعنی کیفیت، بهای تمام شده و زمان ارائه کار توجه دارد و سعی در ایجاد تعادل بین این سه ضلع دارد.
هدف اصلی ارائه خدمت به جامعه بوده ودر کنار آن ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح آگاهی مردم، شناساندن ظرفیت‌های مغفول حسابداری و سودآوری می‌باشد.
ماموریت این شرکت فراگیر نمودن خدمات حسابداری، مالیاتی وحسابرسی در سطح کشور می‌باشد زیرا که ایمان داریم فواید این خدمات از هزینه‌های آن بیشتر است.

رسالت محاسبگران برنا

ما در حوزه اقتصاد با دو مساله اصلی روبرو هستیم. یکی نیازهای نامحدود و دیگری منابع محدود. بنابراین اقتصاد علمی است که اولویت‌های تخصیص منابع را مشخص می‌کند، اما همواره اقتصاددانان در تخصیص منابع با مشکلات عملی روبرو بوده‌اند که منجر به بروز پدیده‌ای به نام مدیریت گردیده. حال مدیریت چگونه می‌تواند از کارایی و اثربخشی تخصیص منابع آگاه گردد؟ در اینجا نیازهای دیگری احساس می شود که با مدیریت گره خورده است؛ سیستم اطلاعاتی مالی که اطلاعات لازم جهت تصمیم سازی را مهیا می‌نماید و کنترل منابع که همگی از طریق سیستم حسابداری تامین می‌گردد. در واقع نگاه سنتی به حسابداری نگاه دفترداری است که به حساب و کتاب‌های معمولی اشخاص پرداخته وهدف محاسبگران برنا تغییر این نگاه به اهداف استرتژیک سرمایه گذاری، تامین مالی و توجه به مزیت‌های رقابتی ودر یک کلام بقای شرکت و توسعه و پیشرفت آن در یک محیط رقابتی و در حال تغییر است.

portfolio_69

خدمات حسابداری

 • مشاوره در خصوص خرید وراه اندازی نرم افزار های حسابداری
 • انجام کد گزاری حساب ها در نرم افزارهای حسابداری برحسب نیاز
 • آموزش حسابداری به صورت تئوری وعملی برای پرسنل مالی شرکت
 • انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ،پاره وقت یا پروژه ای
 • انجام امور اصلاح حساب های مالی، بستن حساب ها، تهیه تراز های آزمایشی، صورت های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان و گردش وجه نقد) و دفاتر قانونی

tax-services4_min

خدمات مالیاتی

 • تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود
 • تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه
 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی
 • پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف  توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی
 • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

portfolio_8

خدمات حسابرسی 

 • حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور
 • حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار
 • حسابرسی مالیاتی و صدور گزارش جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور
 • حسابرسی داخلی

portfolio_6-2

خدمات مشاوره مالیاتی

 1. مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر
 2. مشاوره در خصوص تهیه اسناد ومدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس
 3. مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات وجرائم مرتبط با موارد زیر:
 • مالیات بر درآمد
 • اشخاص حقیقی وحقوقی
 • مالیات تکلیفی
 • مالیات بر درآمد اجاره
 • مالیات بر حقوق
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • صورت معاملات خرید وفروش فصلی

portfolio_7-3

 خدمات مشاوره ای حسابداری

 1. انجام خدمات مشاوره ای در خصوص کلیه امور حسابداری
 2. بودجه بندی وارائه بهترین راهکار جهت استفاده اثربخش وکارا همراه با صرفه اقتصادی از منابع
 3. مشاوره در خصوص میزان سرمایه گذاری منابع شرکت در حوزه های مختلف درون سازمانی وبرون سازمانی
 4. مشاوره درخصوص تنظیم یا اصلاح فرآیندهای داخلی شرکت
 5. مشاوره در خصوص چگونگی برقراری کنترل های داخلی در شرکت